Filozofia

Wszelkie zagadnienia dotyczące tematu sprzętu audio przypominają dyskusje o muzyce. Wiadomo, że istnieją obiektywne reguły tworzące skomplikowaną strukturę formalną, z drugiej zaś strony kluczową rolę odgrywa głęboka subiektywność.

Finestra tworzy przestrzeń dla obydwu tych rzeczywistości. Tu indywidualne upodobania mają swoje miejsce i zawsze mogą stanowić głos w dyskusji. Fundamentem są obliczenia i pomiary tworzące punkt wyjściowy każdego projektu.

W naszej działalności rozwijamy dwa niezależne kierunki - oferta modeli seryjnych oraz tworzenie zestawów customowych we współpracy z przyszłym nabywcą. Ważnym elementem jest niezależność obu tych kierunków. Choć model customowy może mieć początek w dziale seryjnym to wypracowane wspólnie rozwiązania niekoniecznie muszą trafić do rozwiązań seryjnych. Indywidualność jest przez nas ceniona, ale też chroniona.

Prezentowane kolumny ukazują przede wszystkim naszą definicję muzykalności. Każda z nich konstruowana była w ten sposób, aby potencjał dobranych komponentów ukazywany był w 100%. Dobór podzespołów miał na celu wyeliminowanie efektu słabego ogniwa. Proces intonacji uwzględniał odległość i wysokość pozycji słuchającego względem kolumn. Efektem jest scena muzyczna z doskonałą lokalizacją źródeł pozornych oraz odczuciem rzeczywistej dynamiki.

W naszym podejściu do konstruowania kolumn obecna jest również hierarchia. Idea najkrótszej drogi jest według nas lepsza niż stosowanie zworek dających opcję samodzielnego dostosowania charakteru brzmienia. Za to oferujemy możliwość skorygowania kolumn w miejscu docelowym. Rezygnując z rzeczy zbędnych wolimy nie stosować maskownic czy potencjometrów, za to skupić się na doborze elementów w zwrotnicy, których jakość ma wpływ na brzmienie. Dostępny jest również system 1, 2 lub 3 - wiring terminali i zwrotnic.  • Do każdego projektu podchodzimy z tą samą pasją
  • Każdą kolumnę możesz dowolnie skonfigurować
  • Możesz określić poziom cenowy zwrotnicy
  • Każda kolumna wykonywana jest ręcznie

  • Twoje kolumny mogą być unikatowe
  • Masz wpływ na intonację kolumn
  • Dajemy gwarancję jednorazowości wspólnego projektu
  • Oferujemy dostosowanie kolumn w miejscu docelowym