Stwórzmy wspólny projekt


Cenimy indywidualizm. Świadome słuchanie muzyki oprócz repertuaru oznacza potrzebę stworzenia warunków odpowiadających własnym oczekiwaniom. One definiowane są zawsze w sposób indywidualny, gdyż kształtowane są przez nasze życie.
Tak jak muzyka nigdy nie powinna być dzielona na dobrą i złą, podobnie rzeczą gustu jest upodobanie danego systemu audio. Ta głęboka potrzeba dowolności sprawia, że w szeroko pojętym AUDIO nie ma obiektywnych absolutów, zaś producenci komponentów poszukując własnych definicji dźwięku starają się wyjść na przeciw potrzebom miłośników słyszenia. Również stąd pojawiają się opinie, że oto dużo tańszy sprzęt dla mnie zabrzmiał o wiele lepiej.

Akustyka docelowego pomieszczenia także ma bardzo istotny wpływ na dobór kolumn. Zjawisko lepszych wrażeń odsłuchowych w sklepie przed zakupem od tych w domu jest powszechnie znane. Nie wynika ono tylko z akustyki, ale również z osłuchania się w czasie. Nie zawsze słabe strony kolumn słyszalne są od razu.

Nasz słuch również należy do tych zmiennych, które czynią dobór kolumn dość niełatwym.
Słuch zależy min. od wrodzonych predyspozycji, rodzaju wykonywanej pracy, także od wieku.
Przede wszystkim jest zmienny w czasie.

Każda kolumna na rynku to produkt customowy danej firmy.

Ponieważ w świecie audio każdy chodzi swoimi dróżkami, proponujemy miejsce we współtworzeniu kolumn customowych dla przyszłego właściciela. Już sam wybór głośnika wysoko-tonowego mocno kierunkuje cały projekt. Zagadnień jest wiele, sygnał w kolumnie przechodzi dość długą i skomplikowaną drogę. Od terminali poprzez okablowanie i zwrotnice do głośnika - są to miejsca, które mają istotny wpływ na intonację całej kolumny. Oprócz tego konieczne mogą okazać się drobne zmiany, kiedy kolumny staną w docelowym miejscu.

Jest to propozycja dla osób mających zdefiniowane potrzeby. Każdy etap powstawania zestawu kolumn jest konsultowany z jego właścicielem. Począwszy od doboru głośników, wstępnych założeń z zakresu zwrotnic i okablowania, dalej kształtowanie charakterystyki aż do pomiarów weryfikujących w miejscu docelowym. Każda obudowa kolumn przez nas robionych może zostać wyposażona w dowolne głośniki. Oczywiście różnicą w stosunku do modelu seryjnego może być np. jedynie konkretny głośnik. Chcemy dać możliwość ukształtowania kolumny w dowolnym stopniu dla każdego, kto czułby taką potrzebę.
Oferujemy również wsparcie w przyszłości przy zmianach w systemie audio.
Czas wykonania zależy od projektu.